HomeEditorial Board

Editorial Board

7th Editorial Board


Editor-in-Chief

Xing-Huan WANG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Wan-Lin WEI, Chinese Journal of Evidence-Based Cardiovascular Medicine, Beijing, China


Vice Editor-in-Chief

Qian-Ming CHEN, Stomatology Hospital, Zhejiang University School of Medicine (Zhejiang Stomatology Hospital) Hangzhou, China

Ke-Wei JIANG, Peking University People's Hospital, Beijing, China

Hong-Jun LI, Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing, China

Lu-Wen SHI, Peking University School of Pharmaceutical Sciences, Beijing, China

Jun TAO, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Qiang WEI, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, China

Sheng WEI, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

 

Executive Editor-in -Chief

Xian-Tao ZENG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

 

Editorial Board Members (by last name A to Z)

Qian-Ming CHEN, Stomatology Hospital, Zhejiang University School of Medicine (Zhejiang Stomatology Hospital) Hangzhou, China

Ying-Juan CAO, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan, China

Bo CHENG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Zhi-Jun DAI, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China

Pei-Rong DING, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, China

Zhong-Kai FAN, The First Affiliated Hospital of Jinzhou Medical University, Jinzhou, China

Cai-Yun FU, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, China

Ya-Dong GAO, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Ling-Yu FU, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, China

Xiao-Dong GUAN, Peking University School of Pharmaceutical Sciences, Beijing, China

Ning HOU, Shandong Provincial Hospital, Jinan, China

Da-Lin HE, First Affiliated Hospital of Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China

Zhi-Yuan JIAN, Affiliated Hospital of Guilin Medical College, Guilin, China

Hong-Wei JIANG, The First Affiliated Hospital and College of Clinical Medicine, Henan University of Science and Technology, Luoyang, China

Ke-Wei JIANG, Peking University People's Hospital, Beijing, China

Min KE, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Wei-Dong LENG, Affiliated Taihe Hospital of Hubei University of Medicine, Shiyan, China

Hong-Jun LI, Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing, China

Ya-Fei LI, Army Medical University, Chongqing, China

Mei-Yan LIAO, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Guo-Xin LIANG, The First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang, China

Li LIU, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Yun LIN, Union Hospital Affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Yu-Feng LIU, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China

Xin-Can LIU, The First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou, China

Dong LIU, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Guang-Zhi LIU, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou, China

Qin LIU, Chongqing Medical University, Chongqing, China

Mei-Yan LIU, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China

Jun LYU, The First Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, China

Hang LYU, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China

Zhi-Yan LU, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Ling-Hui MENG, Capital Institute of Pediatrics, Beijing, China

Bin PEI, Affiliated Hospital of Hubei University of Medicine, Xiangyang, China

Xue-Qun REN, Henan Medical School, Henan University, Kaifeng, China

Lu-Wen SHI, Peking University School of Pharmaceutical Sciences, Beijing, China

Nan-Nan SHI, Institute of Basic Research in Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, China

Xin SUN, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, China

Zhong-Yi SUN, Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen, China

Li-Ming TAN, Huaihua Second People's Hospital, Huaihua, China

Jun TAO, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Zhi-Min TAO, Jiangsu University, Zhenjiang, China

Guo-Xiang TIAN,  The Seventh Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing, China

Tie-Jun TONG, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

Hua WANG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Xing-Huan WANG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Xue-Jun WANG, Beijing Electric Power Hospital, Beijing, China

Yu-Jie WANG, The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi, China

Zhong WANG, Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China

Qiang WEI, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, China

Sheng WEI, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

Wan-Lin WEI, Chinese Journal of Evidence-Based Cardiovascular Medicine, Beijing, China

Xiu-Jie WEN, Army Medical University, Chongqing, China

Jun-Yan WU, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Bin WU, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China

Shang-Jie WU, The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha, China

Yu-Xiang WU, Jianghan University, Wuhan, China

Zheng XIAO, Zunyi Medical University, Zunyi, China

Wen-Zhong XIE, Kaifeng University Health Science Center, Kaifeng, China

Feng XU, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan, China

Yue LIU, Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, China

Xiao-Feng XU, Xianyang Central Hospital, Xianyang, China

Zi-Feng XU, International Peace Maternal and Child Health Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China

Zeng-Guang XU, Shanghai East Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai, China

Qi-Wen YANG, Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China

Jian YANG, People's Hospital of Three Gorges University, Yichang, China

Meng-Yue YU, Fuwai Hospital Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China

Xian-Tao ZENG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Xiao-Wen ZHAI, Children's Hospital of Fudan University, Shanghai, China

Xiao-Ju ZHANG, Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou, China

Yun ZHANG, Lanzhou Stomatological Hospital, Lanzhou, China

Dong-Chi ZHAO, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Wang-Hong ZHAO, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China

Fu-Ling ZHOU, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Bo-Ting ZHOU, Xiangya Hospital Central South University, Changsha, China

 

Assistant Editor

Yue CAO, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Zhong-Qiang GUO, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Di HUANG, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Sheng LI, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China

Hong WENG, Wuhan University, Wuhan, China

Lu YANG, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, China

 

Managing Editor

Yue CAO, New Medicine, Wuhan, China